הגורם האנושי במצבי חירום

המציאות מזמנת לנו אתגרים רבים המחייבים יכולת התמודדות הסתגלות וגמישות, וכן מגוון כלים רחב על מנת להתמודד עמה.

במצבי חירום, הכל מוקצן יותר: חרדה, חששות וחוסר וודאות מחליפים את השגרה ומחייבים התייחסות.

היות ובמצבי חירום (מלחמה, טרור, אלימות, פיגוע, אסון טבע ) אנו נוטים להשתמש בכלי התמודדות שכבר רכשנו לעצמנו, חשוב להיערך באמצעות היכרות עם הכלים למידה ותרגול.

לאנשים בתפקידי ניהול אחריות כפולה: מחד אחריות לכפופים להם, ומאידך אחריות לבני ביתם ולעצמם. במצבים כאלה יש מקום לזיהוי מצבי מצוקה ודחק גם אצל העובדים ויכולת לתת להם מענה שיאפשר המשך תפקוד.

מטרה

היכרות ותרגול כלים להתמודדות עם מצבי משבר אצל עובדים בזמן חירום.

מבנה הסדנה

סדנת הכנה להתמודדות עם ההיבט האישי והאנושי במצבי חירום, סדנה מודולארית הבנויה משני חלקים, ניתן לבצע רק את החלק הראשון, או את שני החלקים.